Privacy- en cookieverklaring Pardas B.V.

Deze privacy- en cookieverklaring is het laatst aangepast op 19-01-2022.

Wij hechten grote waarde aan de privacy van onze klanten en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons geeft vertrouwelijk wordt behandeld.

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort

Bij de verwerking van gegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
 • zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • uw toestemming vragen in gevallen waarin uw toestemming benodigd is;
 • benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • uw rechten respecteren, zoals uw recht op inzage, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens.

Deze privacy- en cookieverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Coffeeshop BIJ. BIJ is een handelsnaam van Pardas B.V.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Dienstverlening

Om onze producten te kunnen verkopen hebben wij in principe geen persoonsgegevens nodig. Enkel wanneer u via pin of creditcard betaalt, ontvangen wij bepaalde betalingsgegevens vanuit uw bank. Dit is nodig om de overeenkomst met u uit te kunnen voeren. Wij zijn wettelijk verplicht om onze administratie 7 jaar te bewaren volgens de fiscale bewaartermijn.

Cameratoezicht

Om de openbare orde rondom onze locatie Coffeeshop BIJ in Amsterdam te bewaken, schakelen wij buurtgastheren in. Zij dragen bodycams waarmee eventuele incidenten kunnen worden vastgelegd. Hier hebben wij, onze bezoekers en medewerkers, de gemeente en de politie een gerechtvaardigd belang bij, namelijk de beveiliging van onze locatie, bezoekers, medewerkers, producten en van de openbare orde. Er worden hiermee enkel beelden vastgelegd bij een dreigend incident. Als wij geen verdere (strafrechtelijke) stappen willen ondernemen, worden de beelden binnen 7 dagen verwijderd. Willen we dat wel doen, dan worden de beelden bewaard totdat het incident, eventueel in samenwerking met de politie, is afgehandeld.

Solliciteren

Heeft u gereageerd op één van onze vacatures of heeft u een open sollicitatie ingestuurd? Dan verwerken wij persoonsgegevens van u om uw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst. Hiervoor gebruiken wij uw aanhef, naam, contact- en adresgegevens. Aanvullend kunnen wij uw geboortedatum, en -land, CV, motivatiebrief, salarisindicatie, beschikbaarheid, een Verklaring Omtrent Gedrag en eventuele referenties verwerken.

Uw sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal zes weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens zodat wij contact met u kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer we u op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen we – met uw toestemming – de sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Indien u bij ons komt werken, bewaren wij uw sollicitatiegegevens in uw personeelsdossier. Dit dossier wordt bewaard zolang dit noodzakelijk is en ten aanzien van de sollicitatiegegevens tot maximaal twee jaar na indiensttreding.

Enquete

Heeft u gereageerd op onze enquête? Dan verwerken wij uw persoonsgegevens om vast te stellen wat uw adres is om zo de afstand tot onze locatie te bepalen. Daarnaast gebruiken wij uw naam om zorg te dragen dat de enquête maximaal één keer per persoon wordt ingevuld. Na verwerking van de enquêtes worden de persoonsgegevens gewist. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

BIJ neemt passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

Wanneer kunnen we uw persoonsgegevens delen met derden?

Pardas BV deelt uw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Dit betekent dat wij een grondslag hebben, of wij de derde als leverancier of partner inschakelen De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Betalingsleveranciers
 • Cookieleveranciers
 • Gemeente en/of gerechtelijke instanties
 • Telecomleveranciers
 • Ingeschakelde consultants en tussenpersonen

Pardas B.V. kan uw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.

Cookies

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics en Google Tag Manager cookies om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag op onze website en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren. Wij hebben deze cookies privacyvriendelijk ingesteld. Dat betekent dat wij:

 • een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten;
 • Google alleen gemaskeerde IP-adressen geven;
 • verder geen gegevens delen met Google; en
 • wij geen gebruik maken van andere Google-diensten in combinatie met Analytics.

Deze cookies worden maximaal twee jaar bewaard. Persoonsgegevens kunnen mogelijk worden doorgegeven aan Google LLC in de Verenigde Staten. Zie hier het privacybeleid van Google.

In- en uitschakelen van cookies

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer u ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Links naar andere websites

Mochten er partners benoemd staan op onze website, dan kunt u door klikken naar hun website. Zodra u op de website van een van onze partners bent, is het privacybeleid van die partner van toepassing.

Welke privacy rechten heeft u?

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder.

Daarnaast heeft u de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • Het laten corrigeren van foute persoonsgegevens
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • Intrekken van toestemming
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
 • Het laten beperken van de verwerking
 • Het (laten) overdragen van persoonsgegevens

Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om u te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacy rechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Indien u één van uw rechten wilt uitoefenen dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar m.moria@pardasbv.nl . Tot slot kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze pagina.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook onze privacy- en cookieverklaring aanpassen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring voor de meest actuele informatie.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Bent u toch niet tevreden met hoe er met uw verzoek om wordt gegaan? Dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan hier.

Contactgegevens

Voor vragen over uw gegevens, de manier waarop we daarmee omgang of over deze privacy- en cookieverklaring, kunt u contact met ons opnemen.

BIJ, een handelsnaam van Pardas B.V.

Pardas B.V.
Bonairestraat 78
1058 XL Amsterdam
KVK: 27198207
Mail: info@pardasbv.nl